Home
Spreekuren
Onderzoeken
MijnGezondheidsnet
Adressen
Preventie
Relevante links
Klachten
Contact

Van harte welkom op de website van huisartsen Terng en de Vries.

 

Praktijknummer: 0174-287813  ---  Email: info@praktijkterngdevries.nl 

 

 
Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

 

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

 

We willen:

- meer tijd hebben voor onze patiënten;

- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;

- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;

- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

 

Op vrijdag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie.

Omdat Huisarts de Vries afwezig is i.v.m. met een nachtdienst hebben wij besloten niet dicht te gaan.

We ondersteunen de actie .

 

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.”

 

 

 

 

 

PREVENTIE CORONA

Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen vragen wij (patiënten en begeleiders vanaf 13 jaar en kinderen vanaf 3 jaar met verkoudheidsklachten) u een mondkapje te dragen zodra u de praktijk binnenkomt

 

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:

  • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

I.v.m. het coronavirus is het pas mogelijk de praktijk te bezoeken na telefonisch overleg met de assistente !

Heeft u gezondheidsklachten? Dan is de procedure iets veranderd en willen wij u vragen om de volgende stappen te nemen:

1.       Neem uw temperatuur, bij voorkeur rectaal, op en noteer deze.

2.       Bel de huisartsenpraktijk en in de avonden, nachten en weekenden de huisartsenpost.

3.       U krijgt de assistente aan de telefoon of wordt later teruggebeld.

4.       De huisarts bepaalt telefonisch of u wordt beoordeeld op de praktijk, huisartsen post of

           op een andere locatie en geeft dit aan u door.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het RIVM (0800-1351) of kijk op thuisarts.nl

 

Informatie corona virus thuisarts.nl 

 

Spoednummer: 0174-245942       Praktijknummer: 0174-287813 

Email: info@praktijkterngdevries.nl 

Indien u vertrouwelijke gegevens mailt is het verstandig dit met een e-mail of telefonisch aan te kondigen. 

U krijgt dan een email terug met een methode om ons veilig en AVG proef te mailen.

Indien u beschikt over zorgmail kunt u gebruik maken van huisartsenpraktijkterngendevries@zorgmail.nl

 

 

 

 

 

Nies en hoest in uw elleboog of een papieren zakdoek

 

 

Gooi papierenzakdoekjes direct na gebruik weg

 

 

 

Was hierna uw handen

 

 

 

We schudden tijdelijk geen handen

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

De huisartsenpraktijken zijn gevestigd in een modern pand naast de apotheek bij de Molen in Monster.

 

 

  

 privacyverklaring 

  

 huisregels

 

 

Het verzorgingsgebied van de praktijken is het dorp Monster en Poeldijk, -s-Gravenzande tot de Meloenlaan, Naaldwijk tot de Zwartendijk en Den Haag met als grens Parnassia (psychiatrisch ziekenhuis).

 

 

 

 

 

 


 

 


Huisartsenpraktijk Terng & de Vries Telefoon 0174-287813 Spoedlijn 0174-245942 | info@praktijkterngdevries.nl Zorgmail:huisartsenpraktijkterngendevries@zorgmail.nl